Sluiten

Verslag Abbink Partij, foto's zijn geplaatst!

Zondag 4 september was het weer de gelegenheid om na de vakantie de kaatshandschoen weer op te pakken en wel voor de 38e traditionele Abbink partij. Het was verheugend om te constateren dat er weer een groot aantal buiten leden de reis naar Ysbrechtum hadden gemaakt om te strijden om de prijzen n.l. ook traditioneel: paling voor de senioren en eretekens voor de jeugd. En zoals de uitslag aangeeft, niet zonder succes.

Zes parturen bij de senioren A, acht parturen bij de senioren B en vier parturen bij de senioren C alsmede de Jeugd A met zeven tweetallen kwamen om 11 uur in het veld. De jeugd B met vier tweetallen starten om 1 uur.

Het weer was ons bijzonder gunstig gezind, vrijwel windstil en behoudens een paar dikke druppen bleef het droog. Aan het eind van de middag tijdens de nazit brak de zon zelfs door. Het veld was er door onze vaste perkleggers weer keurig netjes ingelegd.

Er werd weer met veel inzet om elk eerst gekaatst en soms heel dreeg, vijf eersten gelijk en zes gelijk.

De uitslagen:

Jeugd B:

1e pr. Kenrick vd Weg (Koning) en Max Ewen;

2e pr. Marijn Tekstra en Jeska Nieuwland;

Jeugd A:

Winnaarsronde:

1e pr. Jeroen Zeinstra (Koning) en Fardau van Rosendal;

2e pr. Jasper Sterk en Nick vd Zee;

Verliezersronde:

1e pr. Anna Koopmans en Isa Wessels;

2e pr. Marjon Zeinstra en Jolt Schotanus.

Senioren C:

1e pr. Paul Kuijpers, Rutgers Sterk (Koning) en Anneloes Alma;

2e pr. Arnold Boers, Sandra Zeinstra en Esther Meindertsma.

Senioren B:

Winnaarsronde:

1e pr. Ronald Tekstra, Marcel Merkies (Koning) en Eddy vd Wal;

2e pr. Jos Abbink, Machteld Kuijpers en Jinke Zondervan;

Verliezersronde:

1e pr. Egbert Abbink, Janke Cnossen en Frederik van Overbeek;

2e pr. Johannes Nieuwland, Elske Heins en Jorn Graafsma;

Senioren A:

1e pr. Anton Ferbeek (Koning), Jan Jouke Boonstra en Gijsbert Koehoorn;

2e pr. Lubbert Dijkstra, Roelof Ewen en Marcel Wessels;

3e pr: Ben Krekelaar, Jelmer Kuijpers en Thomas Abbink;

4e pr. Albert Jan Dijkstra, Sjoerd Zwaan en Wytze Mes.

De oplettende lezer zal opgemerkt hebben dat in huize Abbink maar ook in huize Kuijpers de komende dagen veel paling op het menu zal staan.

Dank aan de sponsor van deze partij, Vishandel Abbink. Wat zou een kaatsseizoen zijn zonder de Abbinkpartij!!
 
FOTO'S ZIJN OOK GEPLAATST. ZIE MEDIA

Sponsors