Sluiten

Verslag Midzomer partij

Zondag 3 juni.

Het was alweer het eerste weekend van juni en na dewarmste meimaand van de afgelopen drie eeuwen voelde het natuurlijk als vanzelfsprekenddat de eerstvolgende wedstrijd de midzomerpartij zou zijn! Na het succes vanhun debuut vorig jaar, waren Gerbrich, Antoinette en Neeltje ook dit seizoenbereid om deze gezellige partij te sponsoren. Bij aanvang hingen de vertrouwde kleurrijkelampionnen aan de parasols en was het meteen al zomers warm.

KLIK HIER VOOR DE FOTO'S: http://myalbum.com/album/3i7shj2l4nlU


Bij de senioren B was hetmeteen na aanvang al menens. Ook de edele delen van de kaats(t)ers werden hierniet geschuwd. Het beloofde een fanatieke strijd de worden. Hier werd gekaatstvolgens het KNKB-poulesysteem, waardoor niet iedereen tegen elkaar kon kaatsenen sommige parturen elkaar helaas twee keer troffen. Wel een mooie manier voorde verliezende partij om revanche te kunnen nemen natuurlijk. Bij de senioren Akwam iedereen elkaar een keer tegen omdat er in één poule werd gekaatst. Erwaren dit keer geen staande nummers waardoor er snel doorgekaatst kon wordenondanks de lange partijen. Uiteindelijk bleek de laatste ronde ook echt definale te zijn omdat de twee parturen die twee keer hadden gewonnen elkaar toentegenkwamen. De gebroeders Zwaan wisten uiteindelijk de overwinning binnen teslepen en de hele dag zonder ruzie door te komen. Een prestatie op zich. Dejeugd begon dit keer weer later zodat er niet lang op de senioren hoefde teworden gewacht. En er hoefde inderdaad niet te worden gewacht, de jeugd bleekdit keer als allerlaatst klaar te zijn. Ook wel eens mooi voor de verandering.Zo konden ook de senioren nog even van de aanstormende talenten genieten vanafhet terras. De jeugd kaatste deze dag in beide categorieën een traditionele‘lijst’ met een winnaars- en verliezersronde, omdat er genoeg parturen waren.

Gedurende de dag was er vooralle liefhebbers een kar van de min 12 aanwezig, verzorgd door de sponsoren,waar gratis bolletjes ijs konden worden gescoord. Een heerlijke traktatie methet mooie weer. Ook de senioren liepen (heel onopvallend) vaak even langs meteen bekertje of een hoorntje. De jeugd kreeg als kers op de taart (of alstopping op het schepijs) ook allemaal een bon van de min 12 waarmee ze in Sneekeen heerlijk ijsje kunnen halen. Voor de volwassenen waren er zomerse prijzen,om vooral op het terras van te genieten.

Na afloop werden er cocktailsaangeboden door het bestuur vanwege het jubileumjaar. Deze vielen bij jong enoud in de smaak (voor de minderjarigen was er natuurlijk de alcoholvrijeversie). Het gaf de dag een extra zomers tintje. Het bleef in de namiddag en deavond warm en zonnig, waardoor er een gezellige nazit was op het terras. Al metal betekenden dit natuurlijk de perfecte omstandigheden voor de midzomerpartij!

Sponsoren, vrijwilligers,toeschouwers en kaats(t)ers bedankt voor de mooie dag! We hopen iedereen overtwee weken weer te mogen begroeten tijdens de Abbink partij!

Uitslagen:

Senioren A

Eerste prijs: Ewoud Zwaan, Sjoerd Zwaan en Erik Overzet

Tweede prijs: Egbert Heins, Gido Bos en Marcel Wessels

Senioren B

Eerste prijs: Jorrit de Ree, Jinke Zondervan en ArnoldBoers

Tweede prijs: Marcel Merkies, Jorn Graafsma en JetteElzinga

Derde prijs: Christien Merkies, Rienk Doevendans enAstrid Oppedijk

Jeugd A

Eerste prijs: Tess Koster, Ilse Elzinga en SteffanOverzet

Tweede prijs: Manon Overzet, Meike Bootsma en Famke deJong

Eerste prijs verliezersronde: Lieuwe Ale Bootsma, EliseZijlstra en Robin Martens

Tweede prijs verliezersronde: Jamie Nauta, Sven O’Keefeen Mats Zeldenrust

Jeugd B

Eerste prijs: Liam Nauta en Jesse Valkema

Tweede prijs: Charlot Stam en Femke Valkema

Eerste prijs verliezersronde: Raoul Zijlstra en IlseJonker

Tweede prijs verliezersronde: Sanne van Dam en AnnelinFranckena

Sponsors