Sluiten

Verslag Wits vastgoedonderhoud kind/ouder partij


Zondag, 22 april 2018, het jubileum seizoen van KV Yn ‘eFlecht is ook wat de ledenpartijen betreft van start gegaan! En dat was nietzomaar een eerste ledenpartij, maar de Wits vastgoedonderhoud kind/ouderpartij. Hoe vaak krijgen ouders en hun kinderen nu de kans om ook inwedstrijdverband eens samen te kaatsen? En dat alles met een heerlijktemperatuurtje en een stralende zon. Alsof dat nog niet genoeg was, werder bij aanvang ook nog kersen-monchoutaart uitgedeeld, vers gemaakt door eenaantal jeugdleden met culinair talent! De kers op de taart laten we maar zeggen.De perken lagen aan de kantvan het terras waardoor de toeschouwers eerste rang konden genieten van eenheerlijk tussenspel vanwege het harde veld en de grote stuiterende bal. Er werdgesprongen, gedoken en er werden zelfs ‘dabs’ gesignaleerd. Het was mooiom te zien hoe de ouders gecoacht werden op het veld. De ouders spraken zelf trouwensmeer van commanderen.

http://myalbum.com/album/QophmbwNWXXU


Er werd fanatiek gekaatsten het viel op dat de ouders vaak meer schaafplekken van het veld hadden dan dejeugdleden. Waren ze te fanatiek? Volgens ons niet. Laten we het er maar ophouden dat de ouders iets minder lenig zijn. De voorspelde regen bleef uit en het werd opeen gegeven moment zelfs zulk mooi weer dat de luifel werd uitgedraaid tegen dewarmte. Bij de Jeugd B en de seniorenwerd in poultjes gekaatst en bij de jeugd A was er zoveel deelname dat er eenlijst kon worden gekaatst. Omdat eenlijst normaal gesproken wat langer duurt probeerden we hier de gang er in tehouden, maar al na de eerste ronde werd duidelijk dat de senioren wel eens laatklaar zouden kunnen zijn. De finale bij de senioren ging dan ook tot in deavond door. Het werd zelfs een heuse 5-5, 6-6. Alles aan de hang! Helaas sloegJos de bal toen voor. We hoorden later van insiders dat dit een tactischebeslissing betrof, ‘je mutte toch wat op zo’n kleine kaats’.Met het mooie weer was hetnatuurlijk geen straf om even op de prijsuitreiking te wachten. Hoe vaak komthet nu voor dat iedereen in april tot zo laat op het terras zit te genieten vaneen hapje, een drankje en een ijsje?Wij willen jullie bedankenvoor een prachtige start van het seizoen en hopen jullie nog vaak op het veldte mogen begroeten!

P.S. Zouden jullie oude kransen willen inleveren bijMarjan? Dit kan op worpstrjitte 13 of op vrijdag/zaterdag in de winkel. Wiezijn/haar naam er bij doet op een briefje maakt kans op een leuk prijsjetijdens de Greidanus Geschikt in Stijl partij op 13 mei.

Hieronder de prijswinnaars:
Jeugd B
Eerste prijs: Leon Nieuwland en Johannes Nieuwland
Tweede prijs: Raoul Zijlstra en Gerard Zijlstra
Derde prijs: Iris Broersma en Richard Broersma

Jeugd A
Eerste prijs: Milan Dijkstra en Lubbert Dijkstra
Tweede prijs: Elise Zijlstra en Gerritje Zijlstra
Eerste prijs verliezersronde: Steffan Overzet en ErikOverzet
Tweede prijs verliezersronde: Marit O’Keefe en MarcelO’Keefe

Senioren

Eerste prijs: Jesse Zwaan en Johannes de Vries
Tweede prijs: Thomas Abbink en Jos Abbink
Derde prijs: Ben Krekelaar en Jinke ZondervanSponsors