Sluiten

Verslag Wander partij

Tweetallen op twee

Zondagochtend, de tuc tuc stond voor het dorpshuisgeparkeerd. Dit kon maar één ding betekenen, de familie Zeinstra was aanwezigin het dorpshuis en de Wander partij stond weer op het punt van beginnen. Deweersvoorspellingen waren niet ideaal, maar toch stonden er 48 fanatiekekaatsers op het veld. Hun durf werd beloond, Op een buitje na was het heerlijk weer voor de kaatsers, zo nu en danscheen zelfs lekker het zonnetje. Hetnieuwe veld bleek prima bestand tegen de vele regen die de afgelopen dagen isgevallen, er waren geen plassen te bekennen. Het waaide wel vrij hard de heledag waardoor het voor het publiek wat minder aangenaam was. Een drankje naafloop maakte echter veel goed.


KLIK HIER VOOR DE FOTO'S

Het was een dag van net nietvoor de tweetallen tijdens de Wander partij. Zowel bij de jeugd A, de seniorenB en de senioren A vielen de enige tweetallen wel telkens in de prijzen, maarwas het ook steeds de tweede prijs.

Bij de jeugd B werd er in een poule gekaatst met vierpartuurtjes waardoor iedereen lekker drie keer kon kaatsen. Steffen Overzet wasweer in vorm en samen met Sanne van Dam pakte hij de krans. Bij de jeugd A werder wel een lijst gekaatst en bleken de gebroeders Bekker, samen met SvenO’Keefe uiteindelijk te sterk voor de rest. Bij de senioren B werd in een poulevan vijf parturen gekaatst, zij kaatsten in een KNKB systeem twee wedstrijden,waarna op basis van het aantal eersten de finalisten bekend werden en nietiedereen vier wedstrijden hoefde te kaatsen. In een spannende finale won hetdrietal Jorrit de Ree, Marjan Koster en Anja Poiesz uiteindelijk van het sterkkaatsende tweetal Marcel Merkies en Astrid Oppedijk. Bij de senioren A werd er in een poule vanvier parturen gekaatst, waarbij iedereen elkaar een keer tegenkwam zodatuiteindelijk het team met de meeste eersten met de krans naar huis kon gaan. Natwee omlopen had elk partuur één keer gewonnen, waardoor de laatste wedstrijdnog van alles mogelijk was. Uiteindelijk pakten de sponsoren Willem en JeroenZeinstra samen met Egbert Heins de krans, zij hadden een eerst meer dan hettweetal Ewoud Zwaan en Erik Overzet, dat knap de tweede prijs bemachtigde.

Naafloop was er nog een gezellige nazit en ging iedereen voldaan naar huis.Familie Zeinstra bedankt!

Prijswinnaars:

Jeugd B

Eerste prijs: Steffan Overzet en Sanne van Dam

Tweede prijs: Robin Martens en Marit O’Keefe

Jeugd A

Eerste prijs: Lars Bekker, Roef Bekker en Sven O’Keefe

Tweede prijs: Tess Koster en Jamie Nauta

Derde prijs: MilanDijkstra, Syl Wessels en Yuri Sterk

Senioren B

Eerste prijs: Jorrit de Ree, Marjan Koster en Anja Poiesz

Tweede prijs: Marcel Merkies en Astrid Oppedijk

Derde prijs: Johannes Greidanus, Jinke Zondervan enMartien Korteweg

Senioren A

Eerste prijs: Egbert Heins, Willem Zeinstra en Jeroen Zeinstra

Tweede prijs: Ewoud Zwaan en Erik Overzet

Sponsors