Sluiten

Verslag Wander partij

Wander Partij prooi voor Dijkstra en Franckena

Nadat de eerste twee ledenpartijen door Egbert Heins wasgewonnen, was het nu het duo Lubbert Dijkstra en Menno Franckena die er me t dewinst vandoor gingen, ze wonnen in de finale van Ewoud Zwaan en Femke Mes. Bij Menno staat de teller nu ook op 2!

VOOR FOTO'S KLIK HIER

Er werd net als bij de Senioren B in tweetallen gekaatst enbij sommige partijen was het echt een slijtageslag, met name bij de Senioren Bwaren partijen van wel anderhalf uur. Hier waren Christien Merkies en MartienKorteweg in de finale te sterk voor Arnold Boers en Astrid Oppedijk. Volgens voorzitter Johannes de Vries kon dit wel eens betekenen dat Christien bij de Kermispartij bij de seniorenA word ingeloot, waar overigens Merijn Tekstra zijn debuut maakte.

Bij de jeugd A warende gebroeders Becker door het lot aan elkaar verbonden en samen met MeikeBootsma sleepten de eerste prijs in de wacht. In de finale waren ze te sterkvoor Shane Werkman, Milan Dijkstra en Danique Boers.

Dat er geen maat staat op Jamie Nauta bleek nu ook weer bijde jeugd B. Met overmacht was hij samenmet Robin Martens, die voor het eerst mee deed bij een ledenpartij, te sterk voor Elise Zijlstraen Sanne van Dam.

Na afloop kregen de winnaar weer toepasselijke prijzen doorNora uitgereikt. Er was zelfs eenpoedelprijs!!

Nora en Willem, toeschouwers, leden, vrijwilligers bedanktvoor wederom een geslaagde kaatsdag en we hopen jullie allemaal te zien op de eerstvolgende partij op zaterdag 25 juni, danstaat nl. de Kermispartij op hetprogramma.

De volledige uitslag:

Senioren A

1e prijs

Lubbert Dijkstra enMenno Franckena

2e prijs

Ewoud Zwaan en Femke Mes

3e prijs

Ben Krekelaar en Jeroen Zeinstra

4e prijs

Egbert Heins en Merijn Tekstra

Senioren B

1e prijs

Christien Merkies en Martien Korteweg

2e prijs

Arnold Boers en Astrid Oppedijk

3e prijs

Jan Elzinga en Fred Sterk

4e prijs

Marcel Merkies en Anja Poiesz

Jeugd A

1e prijs

Lars Becker, Roef Becker en Meike Bootsma

2e prijs

Shane Werkman, Milan Dijkstra en Danique Boers

3e prijs

Jurgen Tekstra, Lieuwe Ale Bootsma en Lars Dijkstra

Jeugd B

1e prijs

Jamie Nauta en RobinMartens

2e prijs

Elise Zijlstra en Sanne van Dam

3e prijs

Steffan Overzet en Marit O’Keefe

Sponsors