Sluiten

Federatie 2016

Op vrijdag 6 mei hebben we het kaatsseizoen geopend met de jeugdpartij van de federatie Sneek. Een kleine 100 deelnemers verdeeld over 6 verschillende klassen bevolkten ons kaatsveld. Het was wat passen en meten om de 16 perken te leggen,maar onze hoofdperklegger Lubbert kreeg het voor elkaar. De wedstrijden werden gespeeld onder prachtige omstandigheden. De zon scheen en zomerse temperaturen. Het veld had zich redelijk hersteld,mede dank zij de werkzaamheden die door de vrijwilligers in de dagen daarvoor waren verricht.De partijen toonden een vlot verloop zodat we rond half zeven de laatste prijzen konden overhandigen.

De winnaars:Welpen: Wytse Zeinstra Blauwhuis en Inge Blanke Bolsweard
Pupillen meisjes: Lieke van Loon Makkum en Inez de Jong Lytsewierum
Pupillen jongens: Matthijs Renema Heeg en Siebo Boersma Easterein
Schoolmeisjes: Marlies Bonnema Winsum en Glenna van Dijkhuizen Nijland
Schooljongens: Erik Wijnja Ylst, Redmer van Netten Gaastmeer en Gerben Gerbrandy Reahus.

Voor Alle foto's zie: http://myalbum.com/album/n88Zs3SWv7LZ

Sponsors