Sluiten

voor aankondiging

Zondag 14 juni is het weer tijd voor onze alternatieve partij. De "tikkeltje eigenwijze Livera” partij. Er zal gespeeld worden met de zachte bal. Bij de volwassen zullen er beperkingen zijn,maar de jeugd kaatst zo als altijd, alleen ook met zachte bal. Het is de bedoeling om na het kaatsen te barbecueën. Hiervoor zal een kleine bijdrage gevraagd worden. Op dit moment is het nog niet duidelijk hoe klein het bedrag is. Zodra dit bekend is, zal dit direct gecommuniceerd worden. Bij de opgave is het dus ook van belang om aan te geven of je mee wilt eten! Wanneer je niet mee kaatst maar wel mee wilt eten, stuur dan een mail naar: secretariaat@kv-yneflecht.nl .Je kunt je opgeven vanaf zondag 7 juni. Opgave dient voor vrijdag 12 juni 19.00uur binnen te zijn!
Sponsors