Sluiten

verslag Sterk/Wits partij

Trio Speerstra wint Sterk Partij


FOTO's: http://www.mijnalbum.nl/Album=7IHYXOO8

Het was een dag van 5-5 6-6, maar liefst drie keer hingen alle bordjes aan detelegraaf, een teken dat er goed gelootwas en dat de kaatsers aan elkaar gewaagd waren. Er waren ook weereen aantal Sneker kaatsers die zeer fanatiek meededen. De familie Sterk stondmet 4 man op het kaatsveld en senior hield de eer hoog van de familie en won dederde prijs bij de Senioren B. Deprijzen waren ook dit jaar weer heel erg origineel! Rutger kaatste voor heteerste met de A klasse mee en deed datzeer verdienstelijk.

Bij de jeugd B , deden Janiek en Steffan voor het eerst meeen stonden tegenover elkaar in definale, Milan en Steffan wonnen dezewedstrijd van Roef en Janiek en Steffan kreeg de Koningsprijs.

Koning bij de jeugd A was Niels van der Zee, hij won samenmet Lars Bekker en Syl Wessels.

Net als de vorige partij kreeg Adriaan Boers de krans om enwerd ook Koning, dit was waarschijnlijk de laatste keer bij de senioren B voorhem, zijn maten waren Jan en Manon Elzinga.

Bij de senioren A waren 8 parturen die streden omde felbegeerde kransen en de Koningsprijs. Het trio Ewoud, Willem en Gijsbertkon het niet bolwerken in de finale tegen Marc, Auke en Luitzen, laatstgenoemdewas vorig jaar Koning bij de senioren B, maar dit keer ging de eer naar Marc,gefeliciteerd!

Deze partij werd mogelijk gemaakt door Sterk Zeilmakerij en WitsVastgoedonderhoud! Noteer alvast in deagenda de Livera alternatieve partij op 14 juni samen met Tikkeltje Eigenwijs.Dit keer niet op een zaterdag, maar op een zondag en de jeugd mag dit keer ook meedoen.

De volledige uitslag:

Senioren A

1e prijs winnaarsronde

Marc Speerstra (K), Auke de Jong en Luitzen Kooistra

2e prijs

Ewoud Zwaan, Willem Zeinstra en Gijsbert Koehoorn

1e prijs verliezersronde

Egbert Heins en Egbert Abbink

2e prijs

Thomas Abbink, Johannes Nieuwland en Peter Koster

Senioren B

1e prijs

Adriaan Boers (K), Jan Elzinga en Manon Elzinga

2e prijs

Jappie Boersma, Astrid Oppedijk en Anneke de Vries

3e prijs

Marcel Merkies, Fred Sterk en Jacqueline vd Meij

Jeugd A

1e prijs

Niels van der Zee (K), Lars Bekker en Syl Wessels

2e prijs

Shane Werkman, Fardau van Rosendal en Ilse Speerstra

3e prijs

Kenrick vd Weg, Lyonne Boers en Jilles Jellesma

Jeugd B

1e prijs winnaarsronde

Milan Dijkstra en Steffan Overzet (K)

2e prijs

Roef Bekker en Janiek van Dam

1e prijs verliezersronde

Luuk Nota en Sven O’Keefe

2e prijs verliezersronde

Danique Boers en Meike Bootsma

Sponsors