Sluiten

Verslag knkb 2de klasse heren

K.N.K.B. 2e klasse vrijde formatie onbep. prooi voor trio Kingma.

Zondag 17 mei stond er in Ysbrechtum de 2e klasvrije formatie op het programma. Onder de enthousiaste leiding van J. Sieperdaen H. Sweering streden 21 parturen om de felbegeerde kransen.

KV Yn ‘e Flecht was met 2 parturen vertegenwoordigd en verwachting vol werd er gekeken naar Ewoud, Jesse en Guido die het op moestennemen tegen trio Pieter van Zuiden (ook regelmatig te bewonderen in deHoofklasse ). Helaas waren deze mannen een maatje te groot voor deYsbrechtumers, dit gold ook voor Egbert,Marc en Lubbert, ook zij overleefden de eerste omloop niet. Ondanks de resultaten zijn we trots dat jullie de vereniging hebbenvertegenwoordigd.

Uiteindelijk werden de winnaars Enno Kingma, Pieter Jan Plat en JoukeBosje.

http://www.mijnalbum.nl/Album=SBMNVIAD

De wedstrijd werd mede mogelijk gemaakt door:

Abbink Visspecialiteiten, Sneek

Zeilmakerij Sterk,Sneek

Doarpwinkel Greidanus, Ysbrechtum

Garage Wander ,Sneek

Tikkeltje Eigenwijs, Ysbrechtum

Wits Vastgoed, Drachten

Livera, Sneek

Kransen: Geschikt in Stijl, Ysbrechtum

De volledige uitslag:

1e prijs

Enno Kingma Westhoek

Pieter Jan Plat Leeuwarden

Jouke Bosje Leeuwarden

2e prijs

Elgar Boersma Stiens

Marco de Groot Franeker

Pieter van der Schoot Sexbierum

Gosse Beeksma Koarnjum

Sip Jaap Bos Anjum

Jelle Jaap Stiemsma Lioessens

Sponsors