Sluiten

Verslag federatie 2015
foto's op: http://www.mijnalbum.nl/Album=HW7IRKBA#QIUAFASO

Geslaagde Federatie d.e.l.

Tijdens het loten voor de Wander Partij werd er door hetbestuur nog even terug gekeken naar de federatie partij en ze waren het erover eens dat het wederom een geslaagdedag was. Maar liefst 96 jeugdigekaatsers op het kaatsveld die fanatiekstreden om de mooie kransen, gemaakt door Marjan Koster van Geschikt in Stijl!

Met uitzondering van de categorie schooljeugd waren in alle klassen jeugdleden van de KV Yn ’eFlecht vertegenwoordigd.

Bij de welpen deden Luuk Nota, Milan Dijkstra en MaaikeBoers mee en laatstgenoemde ging er zelfs met de krans vandoor en Luuk won detweede prijs bij de verliezers, gefeliciteerd!

Ilse Elzinga, Tess Koster, Manon Overzet en Jeska Nieuwlandvertegenwoordigden onze club bij de pupillen meisjes en Jeska won de tweedeprijs bij de verliezers, van harte!

Bij de pupillen jongens waren er helaas geen prijzen voorYorick Nota en Shane Werkman, dit gold niet voor Manon Elzinga bij de jongens/meisjes, zij wonde eerste prijs bij de verliezers, goedgedaan!

Marc Speerstra moest met twee dames aan zijn zij het opnemen tegen een paar kanonnen en kon het helaas niet bolwerken.

Jongens en meisjes, namens het bestuur enorm bedankt datjullie ons vertegenwoordigd hebben en het zou mooi zijn als dit een vervolgkrijgt bij andere federatie partijen met nog meer prijzen.

De volledige uitslag:

Welpen

1e prijswinnaarsronde

Arjen Stremler enMaaike Boers

2e prijs

Sido Harkema en Elbrich Kooistra

3e prijs

Jacco Durk Noordenbos en Monique Postma

1e prijsverliezersronde

Folkert Gaastra en Rianne Poelstra

2e prijs

Amarins Gerbrandy en Luuk Nota

Pupillen meisjes

1e prijswinnaarsronde

Foke Jil Bakker en Silke Stilma

2e prijs

Iris Oosterbaan, Frieda Hofman en Jetske de Boer

1e prijsverliezersronde

Chantal de Witte enLaura Dozeman

2e prijs

Anna-Boukje Altenburg en Jeska Nieuwland

Pupillen jongens

1e prijs

Harold de Boer en Redmer van Netten

2e prijs

Folkert Boersma, Jelke Greidanus en Folkert Wesselius

Schooljeugd

1e prijswinnaarsronde

Dirk-Henk Kuipers, SIetze Bouma en Herre Cnossen

2e prijs

Klaas Jan Oosterbaan en Sjoerd Wiebenga

1e prijsverliezersronde

Jelger de Boer, Ruerd Andringa en Sjors Boschma

2e prijs

Ignas Dijkstra, Aizo Veltman en Annemare Wempe

Jongens/Meisjes

1e prijswinnaarsronde

Fokke Zwart, Timen van Gelderen en Fabian Noordhuis

2e prijs

Germ Wijnja, Zoe de Jong en Andrea Kroes

1e prijsverliezersronde

Willem Koopmans , Reinder Reitsma en Manon Elzinga

2e prijs verliezersronde

Evert Auke Hiemstra, Solomon de Hoop en Gerbrig Bouma

Junioren

1 prijs

Jouke Dotinga en Marco Lobregt

2e prijs

 

Johanes Reiker en Baukje Terpstra

Sponsors