Sluiten

Verslag Doarpwinkel Greidanus partij

Trio Dijkstra wint Doarpswinkel J.A. Greidanuspartij Klik hier voor alle foto's

De eerste ledenpartij werd geopend door de kersversevoorzitter Johannes de Vries onder het genot van de overheerlijke oranjekoekvan de sponsor Johannes Greidanus.

Johannes is al sinds jaar en dag sponsor en kaatst ook alongeveer 28 jaar bij de plaatselijke KV. In zijn geboortedorp Gauw heefthij nooit gekaatst, maar beoefende hijde korfbalsport. Hij vindt vooral degemoedelijkheid en de gezelligheid kenmerkend van het kaatsen in Ysbrechtum. "Het moet niet tefanatiek en meedoen is belangrijker dan winnen.” Dit jaar zal er wel rekening gehouden moetenworden met de zonder 3pas opslaande Koek; hij heeft nl. een nieuwe want en hijsloeg gisteren al een paar prachtige bovenslagen. Op de vraag hoeveel kransenhij al aan de muur heeft gehangen in de afgelopen jaren, antwoord hij ongeveer8, helaas kwam er op zijn eigen partij geen krans bij, wellicht komt dat omdathij teveel kletst (zegt hij zelf)

Dinsdagavond is hij steevast de competitieleider en doet hijde indeling. Wat hem wel een beetje zorgen baart is de deelname, dit wordt elkjaar wat minder en hij roept ook de leden op om vooral deze avond ook naar hetkaatsveld te komen.

Kenmerkend voor de JA Greidanuspartij is natuurlijk deprijzen. De al geroemde oranjekoek, de suikertulbanden de slagroomboomstam.

Johannes bedankt voor je inzet als sponsor, maar ook alstrouw lid, uniek!

Uniek was ook dat drie kransen werden gewonnen door Lars, Milanen Lubbert Dijkstra, hulde.

Traditioneel wordt bij de eerste ledenpartij ook deaanmoedigingsbeker uitgereikt, deze ging naar Bram Jonker, gefeliciteerd!

De volledige uitslag:

Senioren A

1e prijs winnaarsronde

Lubbert Dijkstra, Jeroen Zeinstra en Erik Overzet

2e prijs

Gido Bos, Gijsbert Koehoorn en Auke de Jong

1e prijs verliezersronde

Ewoud Zwaan, Egbert Abbink en Jelger van der Weg

Senioren B

1e prijs

Peter Koster, Marcel Merkies en Jette Elzinga

2e prijs

Adriaan Boers, Marjan Koster en Trea Meesters

Jeugd A

1e prijs

Kenrick van der Weg, Yorick Nota en Lars Dijkstra

2e prijs

Jeska Nieuwland en Manon Overzet

Jeugd B

1e prijs winnaarsronde

Milan Dijkstra en Ferre Bootsma

2e prijs

Luuk Nota en Jamie Nauta

1e prijs verliezersronde

Elise Zijlstra en Bram Jonker

2e prijs verliezersronde

Roef Bekker en Maaike Boers

Sponsors