Sluiten

verslag kermispartij

Vorig jaar was de primeur van het live loten, volgens veleneen succes en daarom kreeg dit eenvervolg na de optocht. Onder grote belangstelling toverde VVV voorzitter Jinke Zondervan het ene naar het andere mooie partuur uitde westernhoed.

Woensdagavond was er bij de voorbespreking in het bestuur nog onzeker in hoeveel klassen er gekaatst zouworden, maar uiteindelijk na een eerlijke stemming werd besloten om de volwassenkaatsers in drie klassen te latenstrijden.

Onder perfecte omstandigheden werd er bij de jeugd traditiegetrouw in tweeklassen gekaatst en bij tijd en wijle zeer fanatiek. Wie wil nu niet op deillustere koningsbeker komen te staan met zijn of haar naam.

Deze eer ging bij de jeugd B naar Jelger van der Weg. Samenmet zijn maten Jarno Boonstra en Ilse Speerstra wonnen ze de eerste prijs.

Bij de jeugd B was wederom Milan Dijkstra in de finale testerk. Samen met Yuri Sterk, die als koning werd uitgeroepen, versloegenze Manon Overzet en Ferre Bootsma.

Bij de senioren C waren het de pupillen van Johannes de Vries die gingen uitvechten wie ermet de kransen naar huis gingen. Jan Elzinga, Marjan Koster en Anneke Miedemawaren verreweg de besten, Marjan werd uitgeroepen tot Koningin.

Vooraf werd er al door een kenner gezegd dat het partuur vanWillem Zeinstra, Edwin Mes en Machteld Kuijpers grote kansen werd toegedichtop het winnen van de eerste prijs en zogeschiedde. Willem werd tot koning gekroond.

Deze eer ging bij de senioren A naar Ben Krekelaar. Samen met Wytze Mes en Marcel Wessels wonnenzij van Jelmer Kuijpers, Johannes Nieuwland en Roelof Ewen. In een zinderende finale ging bij de standvan 5-5 6-6 de bal kwaad. Winst of verlies lag dit keer heel dicht bij elkaar.

De originele prijzen, uitgezocht door Carla en Anja, werdendoor alle prijswinaars in ontvangst genomen.

Na een heerlijke barbecue werd de avond afgesloten met muziekvan Petje af.

Petje af voor de heren en dames van het VVV die het weermogelijk hebben gemaakt dat de kermispartij weer een fantastischehappening was tijden de dorpsfeesten.


KLIK HIER VOOR DE FOTO'S


De volledige uitslag:

Senioren A

Winnaarsronde

1e prijs Ben Krekelaar (K), Wytze Mes en Marcel Wessels

2e prijs

Jelmer Kuijpers, Johannes Nieuwland en Roelof Ewen

Verliezersronde

1e prijs

Lubbert Dijkstra, Erik Overzet en Tjalling Miedema

2e prijs

Jesse Zwaan, Sjoerd Zwaan en Evan Werkman

Senioren B

1e prijs

Willem Zeinstra (K), Edwin Mes en Machteld Kuijpers

2e prijs

Elske Heins, Herman Bos en Sjoerd de Jong

3e prijs

Joris Wijnja, Janke Cnossen en Marcel Merkies

Senioren C

1e prijs

Jan Elzinga, Marjan Koster (K) en Anneke de Vries

2 prijs

Adriaan Boers, Martine de Boer en Astrid Oppedijk

Jeugd A

1e prijs

Jelger van der Weg (K), Jarno Boonstra en Ilse Speerstra

2e prijs

Nick van der Zee, Maarten Sterk en Jeska Nieuwland

3e prijs

Marijn Tekstra, Kenrick van der Weg en Lars Bekker

Jeugd B

Winnaarsronde

1e prijs

Milan Dijkstra en Yuri Sterk (K)

2e prijs

Manon Overzet en Ferre Bootsma

Verliezersronde

1e prijs

Roef Bekker en Maaike Boers

2e prijs

Lyonne Boers en Syl Wessels

Sponsors