Sluiten

Verslag Sterk/Wits partij

Zeilmakerij Sterk/WitsVastgoed partij

Als of de kaatsers zich op de bovenwindse eilanden waanden,zo woei de oostenwind over de kaatsvlakte van Ysbrechtum en scheen de zon in degezichten van de 76 liefhebbers. Om elfuur gingen de eerste parturen los voor de mooie prijzen beschikbaar gestelddoor Sterk Zeilmakerij voor de Seniorenen Wits Vastgoed ( Henk en Sietske Graafsma) voor de jeugd.

Bij de Jeugd A werd er in twee poules gekaatst en er zijnenkele kaatsers bij die niet voor de senioren C onder doen, hou ze in de gaten(enkele zelfs op sokken). In een spannende finale won het trio Jeroen Zeinstra,Andre Boersma en Ilse Speerstra van Evan Werkman, Manon Elzinga en JurgenTekstra. Wederom werd Jeroen tot koning uitgeroepen. Twee uren later gingen dejongste jeugd los; ook in twee poules en hier wonnen Lars Bekker en RickNieuwland in de finale van Shane Werkman en Meke de Boer. Lars werd tot koninguitgeroepen.

Vrijdag bij de loting kreeg Peter Koster bij de Senioren C een invitatie van notabenede sponsor zelf en was hier zo mee vereerd dat hij er met de Koningsprijs vandoor ging. In deze klasse ging het om de meeste eerstenvoor en de minste eersten tegen en het scheelde uiteindelijk een eerst dat trio Arnold Boers, Peter Koster en Jacquelinevan der Meij meer had dan trio JelmerRosendal, Gelbrich Dijkstra (op het laatst moment ingevlogen voor de ziekeJette Elzinga) en Trea Meesters. Fred Sterk vond het machtig om samen metRutger en achterbuurman Jos Abbink eenpartuur te vormen bij de Senioren B, helaas voor hun was in de finale de put erbij de mannen ût. Ze verloren van Erik Overzet (die tot koning werd gekozen),Edwin Mes en Christien Merkies, waarbij laatstgenoemde zelfs twee wedstrijdentegelijk speelde, ze sloeg een bal van Senioren A pardoes weg.

Dat hadden de mannen van Dijkstra en Nieuwland niet nodig.Ze wonnen de eerste prijs, waarbij een aantal "Terschellinggangers” ontbraken, Lubbertkreeg de koningsprijs.

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde dag en we zieneen ieder graag terug op 15 september bij de Abbink Jubileum Partij.

Hieronder de volledige uitslag:

 

Zeilmakerij Sterk Partij

 

Senioren A

1e prijs

Lubbert Dijkstra (K)

Johannes Nieuwland

 

2e prijs

Ben Krekelaar

Gijsbert Koehoorn

 

Senioren B

1e prijs

Erik Overzet(K)

Edwin Mes

Christien Merkies

 

2e prijs

Jos Abbink

Rutger Sterk

Fred Sterk

 

3e prijs

Ronald Tekstra

Feike Ewen

Johannes Greidanus

 

Senioren C

1e prijs

Arnold Boers

Peter Koster (K)

Jacqueline van der Meij

 

2e prijs

Jelmer van Rosendal

Gelbrich Dijkstra

Trea Meesters

 

Wits Vastgoed Partij

 

Jeugd A

1e prijs

Jeroen Zeinstra (K)

Andre Boersma

Ilse Speerstra

 

2e prijs

Evan Werkman

Manon Elzinga

Jurgen Tekstra

3e prijs

Jelger van der Weg

Gert Dunnewind

Maarten Sterk

 

 

Jeugd B

1e prijs

Lars Bekker (K)

Rick Nieuwland

 

2e prijs

Shane Werkman

Meke de Boer

 

3e prijs

Jeska Nieuwland

Roef Bekker

 

4e prijs

Lars Dijkstra

Meike Bootsma


Sponsors