Sluiten

Verslag kermispartij

Wedstrijdverslag Kermispartij

 

Eindelijk was het dan zover, de PC van Ysbrechtum , er wasgeen koets met daarin de winaars van vorig jaar, maar vooraf wel een hilarische loting. Het bestuur had nl.woensdag al de loting van de Senioren A op de site gezet en de verwarring wascompleet: tegen wie mut ik nou en kaatse we met sien vieren? Ook waren de A, Ben C kaatsers bij de senioren op het formulier door elkaar gegooid.

Er hadden zich 94 liefhebbers opgegeven om de eeuwige roemte behalen op de Merke Partij.

Bij de Jeugd B werden er in tweetallengekaatst en er werd fanatiek gestreden om de prijzen, mooi om te zien hoe dezeyoungsters elke week beter gaan kaatsten, een aantal is ook al buiten het dorpgesignaleerd bij een federatie partij. Manon en Roef wonnen in de finale vanIlse en Tess, waarbij Manon tot Koningin werd uitgeroepen. In deverliezersronde wonnen Syl en Lieuwe vanRick en Milan.

Ook 4 prijzen waren er te verdelen bij de JeugdA, Jeroen, Fardau en Jort waren in de finale te sterk voor Maarten enEvan. Net zoals vorig jaar werd Jeroen wederom tot Koning uitgeroepen, knaphoor!

Een traditie is dat als je voor het eerste mee doet bij deKermis partij, je ook in het winnendepartuur zit. Peter Koster zat nog aan dekoffie, maar werd in allerijl opgetrommeldom een paar uur later met dekrans om de nek te staan voor de zweefmolen. Gerritje werd in dit partuur totKoningin uitgeroepen, Anke completeerde dit winnende partuur . Tweede werdenAnna, Muriel en Jette. De derde prijs ging naar Anneloes, Marjan en Trea bij deSeniorenC.

Bij de Senioren B waren heel veel parturengelijkwaardig , leuke,spannende wedstrijden en verassende uitslagen stonden aanhet eind van de dag op papier. Het partuur van Koos, Fred en Erik kende eenongelukkige start omdat Fred Monroe door zijn rug ging. Na een warmtepleisteren nog wat andere middelen die bij de Tour de France op de dopinglijst staankeerde hij terug als balkeerder om later ook nog op te slaan. Dit partuurwaarbij Erik koning werd won in de finale van Edwin, Johannes en Ronald. In de verliezersonde werden Gerard, Jeen enFrank eerste. Zij wonnen in de finale van Frederik, Willem en Rutger.

De acht tweetallen bij de Senioren A waren weerbloedfanatiek, een enkele uitgezonderd die een dag later bij het "zakslaan”zijn gram haalde. Helaas net zoals bijde Livera Partij een tweede prijs voor Jelmer. Samen met Gijsbert verloor hijde finale van Ben en "Watersjoelbakspecialist” Joost.

Egbert en Marcel wonnen bij de verliezers van Marc en Ewoud.

De officiële uitslag:

Senioren A

Winnaarsronde 1eprijs Ben Krekelaar (K) en Joost van Es. 2e prijs Jelmer Kuijpers enGijsbert Koehoorn.

Verliezersronde 1e prijs Ewoud Zwaan en Marc Speerstra, 2eprijs Egbert Heins en Marcel Wessels.

Senioren B

Winnaarsronde 1e prijs Erik Overzet (K), KoosKrekelaar en Fred Sterk. 2e prijs Ronald Tekstra, Edwin Mes enJohannes Greidanus.

Verliezersronde 1e prijs Gerard Zijlstra, JeenHoutsma en Frank Speerstra, 2e prijs Willem Zeinstra, Frederik vanOverbeek en Rutger Sterk.

Senioren C

1e prijs Gerritje Zijlstra (K), Anke Miedema enPeter Koster, 2e prijs Muriel Koopmans, Jette Elzinga en Anna deBoer. 3e prijs Anneloes Alma, Marjan Koster en Trea Meesters.

Jeugd A

Winnaarsronde 1e prijs Jeroen Zeinstra (K),Fardau van Rosendal en Jort Reek. 2e prijs Evan Werkman en MaartenSterk.

Verliezersronde 1e prijs Nick van der Zee,Kenrick van der Weg en Ilse Speerstra. 2e prijs Jurgen Tekstra,Andre Boersma en Rianne Merkies.

Jeugd B

Winaarsronde 1e prijs Manon Overzet (K) en Roef Becker, 2eprijs Tess Koster en Ilse Elzinga.

Verliezersronde 1e prijs Lieuwe Ale Bootsma en Syl Wessels. 2eprijs Milan Dijkstra en Rick Nieuwland

 

 

 

Sponsors