Sluiten

Verslag AP vd Feer federatie partij

Precies 100jeugdkaatser van de Federatie Sneek streden in vier klassen om de kransenafgelopen vrijdag 14 juni op het sportveld in Ysbrechtum. Het was een prachtiggezicht om zoveel jeugd actief te zien met de kaatssport. Van de jongste welpentot en met de Jongens/meisjes als oudste klasse.

De uitslagen:

Welpen, 13tweetallen:

1e pr:Trudie Hoekstra en Ingrid Dijkstra;

2e pr:Henk Hoekstra en Jeska Nieuwland;

3e pr:Iris Oosterbaan en Moniek Lootsma;

1e verl: Silke Stilma en Tjerk Andringa;

2e verl: Sigrid vdWerf en Tiemen Bergmans;

 

Pupillen, 11partuur:

1e pr:Klaas Jan Oosterbaan, Arjen Schaap en Herre Cnossen;

2e pr: GerbenGerbrandy, Friso Jukema en Sigrid Wispelwey;

3e pr:Marit Folkertsma, Marrit Oosterbaan en Afke Ligthart;

1everl: Wiebren Posthuma, Hendrik vd Eems en Sanne Abma;

2everl: Bouwe Overwijk, Krista Dotinga en Jeffry vd Werf.

 

Schooljeugd, 8partuur:

1e pr:Tsjeard A. Weersma, Margriet Abma en Hessel de Groot;

2e pr: JeskaTerpstra en LeonLeon van Schepen;

1everl: Pytrik Zijlstra, Matthijs Beuckens en Bertus Dotinga;

2everl: Nick vd Zee, Marieke Schaap en Adrie Visser.

 

Jongens/meisjes, 7partuur:

1e pr:Lex Potma, Lissane Folkertsma en Rijkel Dotinga;

2e pr:Evan Werkman, Sanne Rixt Jorritsma en Germ Wijnja;

1everl: Jelmer de Boer, Sander Gerbrandy en Fabian Noordhuis;

2everl: Dian Dijkstra, Dewy de Jong en Anniek Folkertsma.

Sponsors