Sluiten

Verslag 1ste Wander partij

Zondag 12 mei was hetdan zover, een paar weken geleden leek het kaatsveld meer op een steppe dan opeen veld waar de kaatsers hun kunsten zouden kunnen vertonen, maar gelukkig na een paar mooiedagen en de gemeente die het gerold, geprikt en gemaaid heeft konden deliefhebbers los. De eerste ledenpartijen ook de eerste Wander Partij.Sowieso een bijzondere partij omdat er vanuit de contacten met deKaatsvereniging Sneek een aantal Snekers meededen, waarvan een aantal ook nog in de prijzenvielen.

Het was een mooi gezicht op het veld, van jong tot oud,ervaren of voor het eerst na de gele kaart in het perk, lid van de kneuzenclubof kaatsend louter op techniek.

 

Bij de senioren Awaren er 5 parturen die streden om de prijzen, waarbij het Partuur van Gido Bosin een spannende finale de eerste prijs won van het partuurvan Jelmer Kuijpers, trio EwoudZwaan werd derde.

Bij de senioren B was de eerste prijs voor het partuur JosAbbink,die speciaal voor de prijsuitreiking in een knalgele broek de kransomgehangen kreeg. De tweede prijs gingnaar het partuur van Willem Zeinstra, derde werd het partuur van EgbertAbbink. Aspirant bestuurslid Anja Poeiszging er bij de senioren C met de eersteprijs vandoor. In de finale wonnen zevan het partuur van Fred Sterk.

Bij de jeugd A werd er fanatiek gestreden om de prijzen enhet partuur van Nick van der Zee werdeerste voor het partuur van Evan Werkman.

Bij de jeugd B werden Jeska Nieuwland en Manon Overzeteerste bij de winaars voor Yorick Nota en Rick Nieuwland. Rick kreeg deaanmoedigingsprijs.

Bij de verliezers versloegen Evert Zijlstra en Ilse Elzinga,Simon de Boer en Milan Dijkstra.

Willem en Nora, nogmaals bedankt en we zien een ieder graag terug bij deGreidanus Partij op 26 mei.

Hieronder de volledige uitslag:

Senioren A: 1e prijs Gido Bos,Wytze Mes,GijsbertKoehoorn, 2e prijs Jelmer Kuipers, Thomas Abbink,Johannes Nieuwland,3e prijs Ewoud Zwaan, Sjoerd Zwaan, Menno Franckena

Senioren B: 1e prijs Jos Abbink,JeenHoutsma,Martien Korteweg, 2e prijs Willem Zeinstra,Jan Martens,JankeCnossen, 3e prijs Egbert Abbink, Sjoerd de Jong,Harry Buisman

Senioren C:1e prijs Rein Seerden,AnjaPoiesz,Jette Elzinga, 2e prijs Fred Sterk, Simon Sytsma,MurielKoopmans

Jeugd A: 1e prijs Nick van der Zee,Kenrick van derWeg, Manon Elzinga, 2e prijs Evan Werkman,Gert Dunnewind,Niels vander Zee

Jeugd B: 1e prijs winnaars Jeske Nieuwland, ManonOverzet, 2e prijs winnaars Yorick Nota, Rick Nieuwland(aanmoedigingsprijs) 1e prijs verliezers Evert Zijlstra,IlseElzinga, 2e prijs verliezers Simon de Boer, Milan Dijkstra

PS Foto's volgens z.s.m.

Sponsors