Sluiten

Verslag en uitslagen Abbink partij

VerslagAbbink partij 9 september 2012.

 

Onder midzomerse omstandigheden werd zondag 9 september de39e Abbink partij verkaatst.

5 parturen in de senioren A, B en C klasse en bij de jeugd 7tweetallen in de A en B klasse streden om de prijzen, traditioneel een bundel palingvoor de senioren en eretekens voor de junioren.

Er werd volgens het door de KNKB gehanteerde pouleschemagespeeld. Dat leidde bij de senioren A tot een shout out, twee partureneindigden met exact het zelfde puntenaantal, ook na telling van de tegeneersten en de punten in de laatste eersten. Partuur 4 was daarbij degelukkigste en mocht strijden om de 3eprijs.

Het partuur Abbink, (door een gelukkige speling van het lotwaren zij bij elkaar gekomen in een partuur) konden het in de finale nietbolwerken tegen het partuur van Egbert Heins. Ze gingen roemloos ten onder met 5-0 en 6-2.Met name de ouwe Abbink kon het niet meer bolwerken in de A klasse enverzuchtte na afloop: Volgend jaar maar weer in de B klasse. Kan'k teminstenmet komme.

Na afloop werden de prijzen uitgereikt door Jos en Esther,onze zeer gewaardeerde sponsors. Daarbij werden ook nog twee nestors van dekaatsvereniging, namelijk Johannes de Vries en Paul Kuijpers, die beide beslotenhebben te stoppen met actief te kaatsen, in het zonnetje gezet. Ook zij mochteneen bundel paling in ontvangst nemen.

 

De uitslagen:

Senioren A:

1e prijs: Egbert Heins (Koning), Wytze Mes enRene Leenstra;

2e prijs: Jos Abbink, Egbert Abbink en ThomasAbbink;

3e prijs: Gido Bos, Jesse Zwaan en GijsbertKoehoorn.

Senioren B:

1e prijs: Ronald Tekstra (Koning), Jorn Graafsmaen Marcel Merkies;

2e prijs: Johannes Nieuwland, Janke Cnossen enJohannes Greidanus;

3e prijs: Femke Mes, Edwin Mes en Elske Heins.

Senioren C:

1e prijs: Rutger Sterk (Koning), Sietske Graafsmaen Trea Meesters;

2e prijs: Paul Kuijpers, Marjan Koster en JetteElzinga;

3e prijs: Jelmer van Rosendal, Jan Elzinga enMartine de Boer.

 

Jeugd A:

Winnaarsronde:

1e prijs: Evan Werkman (Koning) en Kenrick vander Weg;

2e prijs: Jeroen Zeinstra en Maarten Sterk.

Verliezersronde:

1e prijs: Jasper Sterk en Andre Boersma;

2e prijs: Rianne Merkies en Isa Wessels.

Jeugd B:

Winnaarsronde:

1e prijs: Noelle Tolsma (Koningin) en LarsDijkstra;

2e prijs: Shane Werkman en Tess Koster.

Verliezersronde:

1e prijs: Niels van der Zee en Rick Nieuwland;

2e prijs: Diego de Haan en Milan Dijkstra.

Alle junioren, die niet in de prijzen waren gevallen, kregennog een ijsbon, te

besteden bij – 12.

 

Daarna werden ook nog de prijzen uitgereikt van de competitieen de Yn ‘e flecht bokaal, voor diegene die de meeste punten had verzameld bijde ledenpartijen.

Competitiekaatsen:

Senioren A:Wytze Mes

Senioren B: Johannes Nieuwland

Senioren C: Arnold Boers.

Jeugd A: Evan Werkman

Jeugd B: Niels van der Zee.

 

Yn ‘ e flecht bokaal:

Senioren A; Egbert Heins

Senioren B: Egbert Abbink

Senioren C: Jette Elzinga;

Jeugd A: Jeroen Zeinstra;

Jeugd B: Jeska Nieuwland.

 

Uiteraard werd er hierna nog gezellig nagezeten en werden deboppeslagen en de missers nog eens breed uitgemeten. Het begon al te schemerentoen de laatsten ons dorpshuis verlieten en huiswaarts keerden. Een zeergeslaagde afsluiting van het kaatsseizoen.

Sponsors