Sluiten

laatste nieuws omtrent jongens partuur

 

Succesje…….

In de aanloop naar de Freule heefthet jongenspartuur (Jesse, Mark en Thomas) met begeleider Ben opzaterdag 4 augustus deelgenomen aan de KNKB jongenspartij in Witmarsum.

Thomas was deze dag verhinderd enwerd vervangen door Jeroen Zeinstra. In de eerste omloop werd met 5-3 verlorenvan Menaldum.

Daarna gingen Mark en Jesse verderin het door elkaar loten. Beiden wisten 2 omlopen te winnen en werdentoen door het lot aan elkaar gekoppeld. Deze partij tussen Mark c.s enJesse ging om een finaleplaats. Belangrijk want de prijzen bestonden uithorloges. Jesse en zijn maten werden de gelukkige winnaars en mochten de finalespelen. Die werd door hen gewonnen en zo ging Jesse richting huiswaartsmet een krans en een fraai polshorloge.

 

Op woensdag 8 augustus stredenJesse,Mark en Thomas op de Freuledag voor een goed resultaat.Vele supportersuit het dorp waren richting Wommels getogen om hen aan te moedigen. Helaastroffen ze in de eerste omloop het sterke partuur van Makkum, de laterepremiewinnaar. Daar hadden ze weinig tegen in te brengen en verloren met5-1.

Sponsors