Sluiten

Uitslagen knkb meisjes

Onder werkelijk ideale omstandigheden organiseerde KV Yn ‘ e Flecht te Ysbrechtum afgelopenzaterdag de kaatswedstrijd Meisjes doorelkaar loten A Klasse en Meisjes door elkaar loten.

 

De uitslagen

Meisjes d.e.l. A Klasse

1e prijs

Anne Berber Zeinstra( Peins)

Marrit Zeinstra (Peins)

Nicole Hempenius (Franeker)

 

2e prijs

Ilse Tuinenga (Berltsum)

Pytrik Visser (Sexbierum)

Elly Hofman (Dronryp)

 

Meisjes d.e.l.

Winnaars                                                                               Verliezers

1e prijs                                                                                     1eprijs

Anneke van der Bos ( Holwerd)                                          Carin Drijfhout(Poppenwier)

Franke Jager (Dronryp)                                                        RixtKeuning (Wiuwert)

Sandra Hofstra (Wjelsryp)                                                   AnneNieke Bergsma (Minnertsga)

 

2e prijs                                                                                   2eprijs

Anne Monfils (Dronryp)                                                       HesterKingma (Easterein)

Lisanne Folkertsma (Folsgare)                                            Margretha Terpstra (Easterein)

Dian Dijkstra (Easterein)                                                      Corinade Vries (Bitgum)

 

3e prijs

Iris Wijbenga (Franeker)

Esther Boonstra (Hallum)

Everdyna de Haan (Wier)

Sponsors