Sluiten

Verslag Doarpswinkel Greidanus partij

De Doarpswinkel J.A. Greidanus partij werd traditiegetrouwgehouden op Hemelvaartsdag en wederom waren de weergoden ons goed gezind, hetveld lag er prachtig bij, de perkenlegcommissie had er voor gezorgd dat de perken er piekfijn bijlagen, de oranjekoek was weer heerlijk, kortom alle ingrediënten waren aanwezigvoor een zeer geslaagde kaatsdag.

Bij de senioren werd er voor het eerst dit jaar in tweeklassen gekaatst. Bij de A seniorenwaren er 7 parturen die een gooi dedennaar de prijzen en kaatsten in een winnaars en verliezersronde en bij deSenioren B waren er 6 parturen die in twee poules speelden.

Egbert Heins bleekook bij de tweede ledenpartij te sterk voor de andere parturen. Samen met Marc Speerstra en Tjalling Miedema versloeg hijin een eenzijdige finale trio Albert Jan Dijkstra, Erik Overzet en JeenHoutsma . In de verliezersronde waren Jelmer Kuipers, Jesse Zwaan en Femke Meste sterk voor Sjoerd Zwaan, Thomas Abbink en Johannes Nieuwland.

Jos Abbink, JornGraafsma en Martine de Boer stonden in de finale bij de Senioren B tegenoverJohannes de Vries, Fred Sterk en Nora Zeinstra.Trio Abbink won de eerste prijs. De derde prijs ging naar WillemZeinstra, Christien Merkies en Jette Elzinga.

Bij de jeugd Abehaalden Nick van der Zee en Fardau van Rosendal de eerste prijs,waarbij de tweede prijs naar EvanWerkman en Maarten Sterk ging. Derde werden Jeroen Zeinstra en Manon Elzinga.

Shane Werkman en Yorick Nota behaalde verreweg de meestepunten bij de jeugd B en wonnen terecht de eerste prijs. Niels van der Zee enJeska Nieuwland wonnen de tweede prijs en de derde prijs was voor JurgenTekstra en Lars Bekker.

Johannes bedankt voor het ter beschikking stellen van deprijzen en we rekenen er op dat er bij de Sterk/Wits partij op 3 juni meerdeelnemers zijn dan afgelopen donderdag!

 

Sponsors