Sluiten

Hemelvaartsdag: de jaarlijkse Doarpswinkel Greidanus partij

Hemelvaartsdag het wordt al bijna een traditie deze ledenpartijdie door Johannes Greidanus wordt gesponsord. Hij zal er deze dag zeker bijaanwezig zijn, niet alleen als sponsor maar ook zeker als fanatiek kaatser.Alle leden die zich opgeven kunnen voor aanvang van de wedstrijd genieten vande heerlijke oranjekoek bij de koffie die Johannes ieder jaar beschikbaarstelt. Dus kom op tijd. Ook de prijzen die gewonnen kunnen worden zullen lekkersmaken. Kom allemaal naar het kaatsveld om deze gezellige Greidanus partij bijte wonen.

Sponsors